035-8880615 info@mrpd.nl

Uitzenden

Om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk.

MrpD heeft een bestand met flexibel inzetbare professionals. Zij gaan tegen een vooraf afgesproken tarief voor u aan de slag. Zowel het aantal uren per week als de totale duur van de werkzaamheden zijn flexibel.

Ook kunnen wij uitzendkrachten inzetten om vast personeel te vervangen bij ziekte of zwangerschapsverlof.