035-8880615 info@mrpd.nl

Uitstroom

Door reorganisatie, personele problemen of het niet functioneren van een werknemer kan het nodig zijn om afscheid van elkaar te nemen.

Goed werkgeverschap kenmerkt zich door ook de uitstroom van werknemers goed te managen. Zo wordt bovendien voorkomen dat u een verkeerd signaal afgeeft op de werkvloer.

MrpD ondersteunt u bij deze HR-werkzaamheden of neemt ze van u over. Denk aan:

  • Outplacement
  • Tijdig afscheid nemen
  • Exitgesprekken