035-8880615 info@mrpd.nl

Participatie wet

We werken, in nauwe samenwerking met het UWV, met mensen welke een arbeidsbeperking hebben. Wij willen deze mensen een kans geven op de arbeidsmarkt. In samenwerking met ons kunt u voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden in de participatiewet (m.i.v. 01-01-2015) Wij hebben een interne coach in dienst die aan alle eisen die de wet stelt voldoet. Heeft u zelf mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan kunnen wij de verplichtingen die de wet hieraan stelt van u overnemen.