035-8880615 info@mrpd.nl

Loonwaardebepaling

Het instrument loonkostensubsidie speelt een belangrijke rol bij duurzame uitstroom. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaardebepaling vereist. MrpD heeft een gecertificeerde specialist die volgens een betrouwbare methodiek de volgende stappen volgt:

  • Een assessment met de betreffende werknemer
  • Een bedrijfsbezoek
  • De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt aan een online systeem

Dit resulteert in een betrouwbare meting van de loonwaarde en in de juiste loonkostensubsidie voor de medewerker.